Firma Olbron Invent se vrací na český trh

Důvody omezení působnosti firmy Olbron Invent na českém trhu (konflikt zájmů) pominuly a proto se může naše společnost na svém vlastním přirozeném trhu svobodně uplatnit. Využije k tomu dlouholetou znalost trhu i rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, které ji posunují na úroveň renomovaných mezinárodních firem.

_______________________________________________________________________


Návrat na český trh

Česká republika je přirozeným teritoriem působnosti firmy Olbron Invent s.r.o.

Donedávna nicméně platilo omezení působnosti firmy na tomto trhu, vyplývající z možného konfliktu zájmů vlastníků a pracovníků firmy, kteří byli současně zaměstnanci jiné poradenské společnosti, působící na českém trhu. Toto omezení nyní padlo a proto se může firma Olbron Invent s.r.o. v plné míře na svůj domácí trh vrátit.

Výhodou je velmi dobrá znalost českého trhu i široké mezinárodní zkušenosti, které lze na českém trhu uplatnit.Dobrá znalost českého trhu

Firma Olbron Invent s.r.o. získala dobrou znalost českého trhu prostřednictvím svých vlastníků a zaměstnanců, kteří ve stejném oboru na českém trhu  působili úspěšně po řadu let.

Zkušenosti práce ve velkých mezinárodních firmách jsou k nezaplacení a to v dobrém i v tom horším slova smyslu. Mezinárodní poradenské firmy byly po řadu let bezpochyby dobrou školou profesionality té nejvyšší evropské a snad i světové úrovně. Na druhou stranu se ne vždy všechny dokázaly českému prostředí přizpůsobit a působit zde harmonicky a nenásilně.

Kombinace špičkové profesionality a kvality na jedné straně a vysoké míry přizpůsobivosti podmínkám práce v českém prostředí, pochopení skutečných potřeb českého trhu, je přesně to co Olbron Invent nabízí (nemluvě ostatně i o české úrovni cen našich služeb).Znalost mezinárodního prostředí

Dobrou znalost mezinárodního prostředí přípravy a realizace investičních projektů lze získat pouze dlouholetou prací na projektech v zahraničí. Ideální je takové prostředí, které se podobá našemu a přesto je řešení problémů odlišné a z našeho pohledu vysoce inspirativní. Působnost na takovém trhu jménem mezinárodních poradenských skupin je pak jen tou nejlepší školou.

Přesně tuto zkušenost sdílí nyní firma Olbron Invent a  nabízí ji českému trhu státní i veřejné správy, soukromých investorů i finančních skupin. Předností je přitom skutečnost, že pracovníci naší firmy nikdy kontakt s českým prostředím neztratily, což ostatně dokládají jejich osobní reference.

_______________________________________________________________________

Více informací na info@olbron.cz